Wat is de Kraaipan Oase

De Kraaipan Oase is een ambulante woonvoorziening in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. Hier wonen 35 mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. De bewoners wonen zelfstandig in 25 huizen verspreid over de Transvaalbuurt, op loopafstand van de gemeenschappelijke ruimte in de Kraaipanstraat. Boven de gemeenschappelijke ruimte bevinden zich nog 10 appartementen.

De bewoners worden in hun dagelijks leven begeleid door vijf persoonlijke begeleiders. Hiervoor heeft de Kraaipan Oase een overeenkomst gesloten met Cordaan.

Ook 3 à 4 buurtbewoners (die geen woning van de Kraaipan Oase hebben) maken als gast gebruik van wat er in en vanuit de gemeenschappelijke ruimte wordt aangeboden. Zij kunnen ook worden begeleid door het team persoonlijke begeleiding van de Kraaipan Oase. Hiermee vervult de Kraaipan Oase ook een wijkfunctie.

De Kraaipan Oase is ontwikkeld door de familie die deze ook bestuurt en deels zelf belast is met de uitvoering.

Eén van de bewoners vervult de functie van community coördinator.

De sociale contacten en activiteiten dragen bij aan het herstel en welzijn van de bewoners. Dit blijkt onder andere uit de sterke daling van het aantal opnames in psychiatrische instellingen van bewoners van de Kraaipan Oase.

Klik hier voor een nadere kennismaking met de Kraaipan Oase. Deze website is begin 2022 gemaakt door Kato Sandifort, Tijs Blom,  Aluca Bouma en Serah Bremer, studenten aan de VU Amsterdam.

En klik hier voor een filmpje van H.A. Vuong, studente aan de Hogeschool van Amsterdam, over haar onderzoek medio 2020 naar geclusterde woonvormen voor mensen met behoefte aan langdurige zorg i.s.m. de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties. Hierin ook uitgebreid aandacht voor de Kraaipan Oase.