Wie zijn de bewoners

De 35 bewoners en de 4 buurtbewoners hebben allemaal een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Verder zijn de onderlinge verschillen net zo groot als bij iedereen: verschillende leeftijden en culturen, mannen, vrouwen, verschillende opleidingsniveaus, etc.

De bewoners hebben een persoonlijk begeleider. Deze begeleiden, indien nodig, onder andere bij het voeren van een huishouden, het beheren van de financiën, het werken aan een gezonde leefstijl, het vinden van werk, etc. Individuele behandeling gebeurt door erkende ggz-instellingen. Klik hier voor meer informatie.

Sommigen werken, studeren of hebben dagbesteding (in de Kraaipan Oase of daarbuiten), anderen hebben een uitkering. Een aantal van hen doet vrijwilligerswerk, in de Kraaipan Oase of daarbuiten.

Klik hier voor een nadere kennismaking met een aantal bewoners.

De bewoners zijn altijd betrokken bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers voor het team, en bij de selectie van nieuwe bewoners. De bewoners hebben in beide gevallen de doorslaggevende stem.

Eén van de bewoners is community coördinator en adviseert het bestuur.