Vrijwilligers

Er zijn diverse vrijwilligers actief binnen de Kraaipan Oase. Dit zijn familieleden of anderen die graag hun bijdrage leveren aan alles wat er in de Kraaipan Oase gebeurt.

De meeste vrijwilligers spelen een rol in het activiteitenaanbod. Zo wordt iedere eerste zaterdag van de maand gekookt door familie, maar er zijn ook vrijwilligers die met bewoners op pad gaan of samen met hen creatieve activiteiten uitvoeren. Daarnaast zijn er vrijwilligers die het bestuur ondersteunen, bijvoorbeeld met de financiële administratie.

Vele jaren hebben studenten Ergotherapie en Social work van de Hogeschool van Amsterdam op vrijwillige basis stage gelopen bij de Kraaipan Oase.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich melden bij het bestuur: bestuur@kraaipanoase.nl