Sponsors altijd welkom

De huur van de gemeenschappelijke ruimte wordt door de bewoners zelf betaald. Voor bijkomende kosten zoals water en elektriciteit is geen budget.

Ook voor activiteiten is er geen budget. De activiteiten worden georganiseerd en begeleid door familieleden, vrienden, stagiaires, vrijwilligers en buurtbewoners. Iedereen doet dit vrijwillig en vaak wordt de activiteit geheel of gedeeltelijk door de vrijwilliger zelf betaald; de meeste bewoners hebben zo’n laag inkomen (vaak onder bijstandsniveau) dat zij deze activiteiten niet zelf kunnen betalen.

In 2024 viert de Kraaipan Oase haar 15-jarig bestaan. In dat kader vinden veel activiteiten plaats waarvoor financiering wordt gezocht. Klik hier voor de brief aan bewoners, familie en team met alle informatie over het jubileum, de activiteiten en de mogelijkheden om daar financieel aan bij te dragen. De kosten van de zeiltocht staan hierin niet genoemd; deze proberen we gedekt te krijgen via externe financiers. Iedere bijdrage aan deze kostbare activiteit is uiteraard ook van harte welkom!

Documentairemaker Anna Stienstra wil een documentaire maken over de Kraaipan Oase en andere woonvoorzieningen (communities) in zelfbeheer. Deze woonvoorzieningen voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) en hun naasten, waarbij herstel en autonomie centraal staan, vormen een alternatief voor geïnstitutionaliseerde woonvoorzieningen. Hier kan men op hoogwaardig niveau samen wonen en leven en begeleiding ontvangen tegen relatief gezien lage kosten. Het streven is een documentaire te maken van 25 à 45 minuten. Een documentaire kost ongeveer € 1.000 per minuut. Voor het realiseren van deze documentaire is dus in totaal € 25.000 à € 45.000 nodig. We zoeken sponsors die hieraan willen bijdragen. Klik hier voor alle informatie over deze documentaire.

De Kraaipan Oase is afhankelijk van giften, subsidies, fondsen en sponsors en veel familieleden betalen een maandelijkse bijdrage. Dit is echter niet genoeg. De Kraaipan Oase is altijd op zoek naar nieuwe sponsors, fondsen en subsidiënten, nalatenschappen of bijdragen in natura. Ook vrijwilligers zijn altijd welkom. Zoek vooral contact met ons om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Ook belastingvrij schenken is mogelijk.