Familie

De Kraaipan Oase is ontwikkeld door de familie die deze ook bestuurt en deels zelf belast is met de uitvoering.

Veel familieleden leveren een actieve bijdrage aan alles wat er in de Kraaipan Oase gebeurt. Zo wordt iedere eerste zaterdag van de maand gekookt door familie. Daarnaast zijn er familieleden die met de bewoners op pad gaan, bijvoorbeeld varen of naar het museum. Ook theater- of muziekvoorstellingen worden met familie bezocht. Andere familieleden kiezen weer voor pannenkoeken bakken en bingo op de zondagmiddag.

Sommige familieleden zijn in en om de Kraaipan Oase actief met de bewoners met bijvoorbeeld fotografie en creatieve activiteiten.

Voor deze activiteiten is geen budget. De meeste bewoners hebben zo’n laag inkomen (vaak onder bijstandsniveau) dat zij deze activiteiten niet zelf kunnen betalen. Vaak wordt de activiteit geheel of gedeeltelijk door de familie zelf betaald.

Deze contacten en activiteiten dragen bij aan het herstel en welzijn van de bewoners. Voor bewoners die zelf helemaal geen familie meer hebben of familie waar geen contact meer mee is, kan de familie van andere bewoners een heel belangrijke rol spelen.

Net zoals de bewoners is ook de familie betrokken bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers voor het team, en bij de selectie van nieuwe bewoners. De bewoners hebben in beide gevallen de doorslaggevende stem.

Tot slot zijn er in de Kraaipan Oase bijeenkomsten met alleen familie of met familie en bewoners en worden diverse feestdagen samen met de familie gevierd.

Kennismaking met familie

Klik hier voor een interview met de vader van één van de bewoners