Activiteiten

In de gemeenschappelijke ruimte vinden bijna dagelijks activiteiten plaats voor groepen of individuele bewoners. Deze worden voor en samen met de bewoners van de Kraaipan Oase georganiseerd.

Er wordt samen televisie gekeken, spelletjes gespeeld, muziek gemaakt, filmavonden georganiseerd en er zijn diverse inloopmomenten. Feestdagen worden samen gevierd, er zijn creatieve activiteiten en de tuin wordt samen met de bewoners onderhouden. Er is veel aandacht voor het bevorderen van een gezonde lifestyle. Zo is er 3 à 4 keer per week een gezamenlijk avondmaaltijd of een gezonde lunch. Hiervoor doen de bewoners samen boodschappen. Ook wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding en wordt meer bewegen gestimuleerd. Een keer per maand wordt er gekookt door familie van bewoners.

Afhankelijk van de behoefte van bewoners worden er uitstapjes gepland. Zo wordt er samen gewandeld of gesport of een pretpark, concert, museum, stad of voetbalwedstrijd bezocht. Intekenen kan via de speciaal door bewoners van de Staalman Oase voor de Kraaipan Oase ontwikkelde Kraaipan-App.

De uitstapjes en workshops worden voor een deel door ouders van bewoners georganiseerd. Zo zijn er ouders die elke week of maand komen voor creatieve activiteiten, poolen of wandelen. Anderen organiseren af en toe iets, bijvoorbeeld een boottocht door de Amsterdamse grachten. Overige activiteiten worden georganiseerd door een van de persoonlijk begeleiders, al dan niet in de vorm van dagbesteding.

De sociale contacten en activiteiten dragen bij aan het herstelproces en welzijn van de bewoners. Dat blijkt onder andere uit de sterke daling van het aantal opnamen in psychiatrische ziekenhuizen in de loop der jaren.