Kraaipan Oase

Begeleid wonen en toch zelfstandig zijn

De Kraaipan Oase is een ambulante woonvoorziening in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. Hier wonen 35 mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. De bewoners wonen zelfstandig in 25 huizen verspreid over de Transvaalbuurt, op loopafstand van de gemeenschappelijke ruimte in de Kraaipanstraat. Hierboven bevinden zich nog 10 appartementen.

gemeenschappelijke ruimte kraaipan

Missie

De Kraaipan Oase is een woonvoorziening in zelfbeheer bij naasten en waar mogelijk bewoners.
De bewoners hebben een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Deze woonvoorziening vormt een overbrugging tussen een geïnstitutionaliseerde woonvoorziening en volledig zelfstandig wonen met betere zorg voor lagere kosten. Centraal staat het wonen in een community waarbij herstel en autonomie voorop staan.

Visie

In de triade wordt door alle partijen een actieve en waar mogelijk even grote rol gespeeld aan het vormen en onderhouden van de community. Door in te zetten op autonomie, zelfbeheer, activering en participatie (binnen en buiten de Kraaipan Oase) worden bewoners en naasten in de gelegenheid gesteld optimaal te werken aan hun herstel.

Familie en community coördinator

De Kraaipan Oase is ontwikkeld door de familie die deze ook bestuurt en deels zelf belast is met de uitvoering. Eén van de bewoners vervult de functie van community coördinator.

Persoonlijke begeleiding

De bewoners worden in hun dagelijks leven begeleid door vier persoonlijke begeleiders. Hiervoor heeft de Kraaipan Oase een overeenkomst gesloten met Cordaan.